dinsdag 14 juni 2016

Een-IVO-er die naar Canada emigreerde.

IVO taught us to question everything freely without fear of retribution. The authorities (our teachers/mentors) were our friends and not the harsh disciplinarians as was the norm in other schools, We took what we learned with us through life. The people you work with were raised (probably) in fear and the threat of discipline. They became compliant. That is much safer. Post-IVO I continued to question, but was rebuked and disciplined for it. I became more and more rebellious as a result with many consequences. I did not fit in. Some things I did were overboard. However, I can be proud that I did not just sit on the side of the road and be subservient. I was considered "non-compliant” and a threat. We zijn onze tijd vooruit. I used to walk into the office wondering if they will like me. Now I walk into the office and wonder if I will like them! Christine Pynaker
IVO leerde ons alles vrijelijk te bevragen en te bediscussiƫren, zonder angst voor negatieve reacties. De autoriteiten (onze leerkrachten en mentoren) wilden ons niet niet slechts disciplineren,zoals de norm was op ander scholen. Wat wij leerden namen we mee in de rest van ons leven.(......) Na de IVO bleef ik dingen onderzoeken en ter discussie stellen, maar werd daarom afgewezen en men trachtte mij alsnog te disciplineren. Als gevolg daarvan werd ik steeds meer rebels, met alle gevolgen van dien; ik paste niet "in het Systeem". Sommige dingen die ik deed waren "overdone"; maar ik kan er trots op zijn dat ik niet slechts onderdanig aan de kant van de weg bleef staan. Men beschouwde mij als "onaangepast"en "een bedreiging"'. We zijn onze tijd vooruit. Vroeger vroeg ik me af of de mensen mij wel mochten; nu vraag ik me af of ik hen wel mag........ (vertaling: Jan Willem Breuk)
(ps: uit mail Christine aan Jan Willem) I.V.O. voor mij maakte een grote indruk en was erg belangrijk in mijn leven. Het was de beste school. Briljant. In Canada ging het niet zo goed. De onderwijzers op IVO waren mentors, in Canada waren ze de vijanden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten